/* Mailchimp */

LIFE SMART IN’AIR е европейски проект, чиято мисия е да намали въздействието на замърсителите на въздуха върху околната среда и здравето.

Четиригодишният проект, който има бюджет от около 4 милиона евро, е съфинансиран по програма LIFE на Европейската комисия, която подкрепя инициативи в полза на околната среда и климата.

Проектът цели да разработи цялостно и интелигентно решение за мониторинг на качеството на въздуха в затворени помещения и да измери концентрациите на формалдехид, бензол, толуен и др. в 4 пилотни училища и детски градини.

Първата стъпка от проекта ще е PRESCREEN. Тя ще стартира през ноември 2019 от 10-те партньори по проекта в 7 европейски страни с основна цел да проведе предварителни измервания в 32 училища в България, Гърция, Италия и Португалия, за да избере 4 училища, в които ще се използва новият уред за диагностика на качеството на въздуха в затворени помещения. То е разработено в партньорство с лекари, специализирани в закрити помещения, бизнеса и местните власти.

Диагностиката направена от PRESCREEN ще валидира новото устройство и ще допринесе за подобряване качеството на въздуха в европейските детски градини и училища.