/* Mailchimp */

Консорциум

Website: http://www.inairsolutions.fr/

Contact: Stéphnatte Englaro

E-mail: senglaro@inairsolutions.fr

Phone number: +33.3.66.09.50.58

Натиснете тук за повече информация за In’Air Solutions (IAS)

In’Air Solutions (IAS)

In’Air Solutions (IAS) е иновативна, високотехнологича старт- ъп компания. Основната дейност е разработване и продажба на анализатори на замърсители във въздуха за лаборатории (обществени, частни, индустриални) за подобряване на знанията. Нашите устройсва са както технически, така и маркетингови устрийства. Тези анализатори ще позволят бързо идентифициране на източници (постоянни или временни) , подпомагане разработването на нови материали, да се покаже ефектът от пречистващи устройства или строителни материали и да се разкрие безопасността на помещенията.

In’Air Solutions има за цел да помогне за решаването на три основни проблема:

(1) Здраве : вътрешният въздух е микс от външни замърсители, обогатен със специфични замърсители в затворени помещения. Последиците за здравето са добре документирани, замърсителите на въздуха могат да причинят респираторни заболявания. По- малко известна е връзката между лошото качество на въздуха и недихателните заболявания като атеросклероза, сърдечно – съдови заболявания и невродегенеративни заболявания.

(2) Точност на диагностиката : за да бъде ефективна, тя трябва конкретно да идентифицира източниците на химически замърсители в затворени помещения.

(3) Технология : Професионалистите нямат технология за постигане на точни, бързи и надеждни измервания, използвайки компактно и преносимо устройство.

In’Air Solutions ще бъде координатор на проекта.

Website: http://icpees.unistra.fr/

Contact: Stephane Lecalvé

E-mail: slecalve@unistra.fr

Phone number:  +33.3.68.85.03.68

Натиснете тук за повече информация за Institut de Chimie et Procédés pour l’Energie, l’Envionnement et la Santé (ICPEES)

Institut de Chimie et Procédés pour l’Energie, l’Envionnement et la Santé (ICPEES)

ICPEES е съвместно научно звено с партньорство между Френския национален център за научни изследвания (CNRS) и Университета в Страсбург (UdS). В Институтът над сто учени се занимават с развитието и напредъка на изследвания, свързани с енергията, околната среда и здравето. Различните изследователски екипи взаимно се допълват, допринасяйки за решаване на глобални въпроси, вариращи от проектиране на молекули, свойства и приложения в полезни устройства, сензори или каталитични процеси. Групата по атмосферна химия, водена от Стефан Ле Калве, има богат опит в аналитичната химия, прилагана при измерването на замърсителите на въздуха. В продължение на 10 години тя е разработила преносими измервателни уреди, които сега са базирани на микрофлуидни устройства.

В рамките на проекта LIFE Smart In’Air ICPEES ще предостави своето ноу-хау, собственото си научно оборудване и ще има достъп до нанотехнологичните платформи на CNRS във Франция, по-специално тези, които се намират в Страсбург, Тулуза и Безансон, а сътрудничеството позволява да се реализират всички желани микрофлуидни елементи. Ноу-хауто на ICPEES ще направи възможно проектирането и изготвянето на микрофлуидни елементи със съвместим софтуер.

IПри изпълнението на проекта ICPEES ще предостави собствени съоръжения за: генериране на газови смеси с известни концентрации, аналитични референтни методи (GC, HPLC и др.), Адсорбционни устройства, флаш термодесорбционни устройства, патентовани анализатори в реално време за мониторинг на формалдехид и BTEX.

Website: http://www.advanticsys.com 

Contact: José J. de las Heras

E-mail: jheras@advanticsys.com

Phone number: +34.9.142.21.0.23

Натиснете тук за повече информация за ADVANTIC SISTEMAS SERVICIOS (ADSYS)

ADVANTIC SISTEMAS SERVICIOS (ADSYS) е технологично МСП с важен опит в информационните и комуникационните технологии, специализирани в областта на Internet of Things (IoT), включващ хардуер, вграден софтуер и разработване на облачни решения. Основните цели са приложения в областта на енергийната ефективност, мониторинга на околната среда и автоматизацията. Благодарение на солидния си технологичен опит в IoT, тяхната мрежа за сътрудничество (включително Азия и Латинска Америка) и висококвалифицираните мултидисциплинарни специалисти, ADSYS е в състояние да предложи на своите клиенти конкурентни и ефективни технологични решения в повече от 40 страни. ADSYS също участва в проекти с научноизследователска и развойна дейност на национално и европейско ниво в различни области IoT, безжични сензорни мрежи (WSN) и иновативни софтуерни технологии, включително fog/edge/cloud архитектури за мониторинг, контрол и приложения за автоматизация в управление на сгради и индустриален сектор.

„ADSYS ние създаваме продукти и решения за мониторинг и контрол, които подобряват процесите и услугите в области като енергетика, селско стопанство и околна среда на глобалния пазар. Всеки ден се стремим да използваме нашите технологии и работим за частни компании и обществени институции по целия свят, за да направим тази планета по-жизнеспособна и по-устойчива”.

Website: www.issep.be 

Contact: Bergmans  Benjamin

E-mail: b.bergmans@issep.be

Phone number: +32.42.29.82.18

Натиснете тук за повече информация за INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE PUBLIC (ISSeP)

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE PUBLIC (ISSeP)

Основната дейност на ISSeP е свързана с мониторинг на околната среда. Другите й дейности са оценка на нови технологии, екологични изследвания, лабораторни изследвания и оценка на риска. За ISSeP работят 265 души.

ISSeP има повече от 45 години опит в химията и мониторинга на качеството на въздуха и над 40 души работят в отдела по качество на въздуха. Някои от тях са белгийски експерти както на европейско, така и на международно ниво и участват активно в процесите по хармонизиране в тази област. Институтът управлява мрежата за качеството на въздуха за френската част на Белгия (Валония) и е референтната лаборатория.

ISSeP също участва редовно в различни европейски изследователски проекти.

ISSeP ще отговаря за разработването на инструмент за оценка на риска, свързващ качеството на въздуха и въздействието върху здравето и околната среда. ISSeP ще създаде методология за мониторинг на въздействието върху околната среда и социално-икономическото въздействие и ще отговаря за доброто й изпълнение.

Website: http://www.thurmelec.fr 

Contact: Maurer Michel

E-mail: michel.maurer@thurmelec.fr

Phone number: +33.6.18.08.19.09

Натиснете тук за повече информация за THURMELEC (THU)

THURMELEC (THU)

Създаден през 2004 г. като част от електронния отдел на Clemessy (създаден през 1970 г.), днес THU събира 50 служители и работи в различни сектори като здравеопазване, сигурност, промишленост и транспорт.

Фирмата е специализирана в проектиране, производство, тестване и поддръжка на електронни продукти.

Първоначално THU се фокусира върху промишлените подизпълнители за по-големи компании, интегриращи всички продукти на околната среда.

През 2011 г. THU реши да започне да работи в областта на иновациите, като увеличи екипа си за изследвания и технологично развитие, който събира днес двама докторанти, 8 инженери и двама техници. Затова THU има широк опит в проектирането (хардуерни и софтуерни проучвания, радио) и регулаторни въпроси (електромагнитна съвместимост (EMC), SAFETY…), благодарение на лабораторията EMC на L.C. I.E. (Laboratoire Central des Industries Electriques).

Website: https://www.iemn.fr

Contact: Talbi Abdelkrim

E-mail: Abdelkrim.Talbi@iemn.univ-lille1.fr

Phone number: +33.3.20.19.79.52

Натиснете тук за повече информация за INSTITUT D’ELECTRONIQUE DE MICROELECTRONIQUE ET DE NANOTECHNOLOGIE (IEMN)

IEMN е академична лаборатория, обща за Университета за наука и технологии на Лил, Университет на Валансиен, инженерни училища ISEN и Centrale Lille (268 служители). Той също е свързан с CNRS.

IEMN развива изследвания в пет основни направления:

  • Физика на наноструктури
  • Микро и наносистеми
  • Микро-нано и оптоелектроника
  • Комуникационни системи и приложение на микровълни
  • Акустика

Групата AIMANFILMS е част от Международната асоциирана лаборатория (LIA) LEMAC / LICS за критични и свръхкритични явления във функционална електроника, акустика и флуидика, базирана в IEMN.

Групата има повече от петнадесет години опит в разработването на MEMS решения за контрол на потока с приложения за микрофлуидизация, разделяне или турбулентен граничен слой. Всички тези технологични постижения са базирани на Micro-Magneto-Mechanical System (MMMS) microjets и са разработени в предишни дейности главно за активен аеродинамичен контрол на потока, приложен към сепарационно управление на самолетни крила, двигатели, лопатки и спойлери за автомобили в рамките на различни национални и европейски проекти, включващи Rolls Royce, SNECMA, MTU, EADS, MBDA, ONERA, Renault, PSA и академичните среди. Получени са отлични резултати показват, че контрола на обратната връзка е необходима за синхронизиране / адаптиране на възбуждането на микрожекторите към естествените нестабилности на потока за подобряване на резултатите.

При изпълнение на проекта IEMN Проектът ще се възползва от наличното оборудване и експертиза в платформата за охарактеризиране и микрофлуидната лаборатория, базирана в IEMN. Той включва измерване на микровълни, анализ на вибрациите на MEMS и NEMS, инструменти за микроскопия в близко поле (STM, AFM, PFM, MFM) и анализ на микрофлуидни устройства и метрология. Затова IEMN ще участва в разработването на системата за калибриране, но също така и в дейностите по комуникация и разпространение.

Website: www.eap-save.eu 

Contact: Agopyan Milena

E-mail: milena.agopyan@eap-save.eu

Phone number: + 359.8.93.55.86.50

Натиснете тук за повече информация за Енергийна Агенция – Пловдив (ЕАП)

ЕПА е изследователска организация, промотиираща ефективното и устойчиво изполване на енергията. Извършва проучвания, екологични и енергийни аналзи ЕАП е член на Federation of European Regional Energy and Environment Agencies (FEDARENE) и е основател на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции.

Експертизата на ЕАП покрива задълбочени аналзи в сферата на енергията, икономиката и финансите, политики за устойчиво развитие, управление на проекти, съставяне на проектни предложения, разпростарение, измерване, анализ, оценка на емисии и имисии във въздуха, както и прилгане на политики за подобряване качеството на атмосферния въздух и локални енергийни системи (за общини, бизнес и граждани); анализ, оценка и методи за реализиране на енергийни спестявания в обществени и жилищни сгради.

ЕАП организира кампании за ангажиране на потребителите, фокус групи, обработка на данни и анализи, насочени към крайните потребители за по –доброто разбиране на тяхната енергийна консумация и производство. В помощ на общините ЕАП разработва: Планове за усточиво енергийно и климатично развитие за участващите в Конвент на кметовете, програми и планове за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух, програми за ЕЕ и ВЕ, консултира домакинства и МСП за прилагане намерки, намаляващи енергийното им потребление.
При изпълнение на проекта LIFE Smart In’Air ЕПА ще използва своя капацитет за изпълнение нан демострациите в училищата, като използва събраните данни при изпълнението на добри практики. ЕАП ще отговаря за дейности, свързани с комуникацията и разпространението.

Website: http://www.cm-faro.pt

Contact: Vargues Joao

E-mail: jvargues@cm-faro.pt

Phone number: +35.12.89.87.08.40

Натиснете тук за повече информация за община Фаро

Община Фаро е местна администрация е Португалия (община) с компетенции в области като подготовка на проекти, управление на територията, инфраструктура, обществено оборудване и услуги за местните граждани, сред които се открояват основно образование, спорт, култура, градско управление и обновяване, социално благополучие и икономическо развитие.

Община Фаро наскоро представи новия си стратегически план за развитие, изграден върху концепциите за конкурентоспособност и иновации; наемане на работа; качество на живот и устойчивост.

Основното предизвикателство е да се насърчават работни места и нови бизнес възможности чрез нова стратегия, изградена около определените стратегически концепции. Това включва особена загриженост за отговорното използване на енергийните ресурси. За постигане на тези цели, община Фаро се ангажира с развитието на дейностите за природата, туризма, свободното време, качеството на въздуха на открито и закрито, управлението на крайбрежните зони, енергийната ефективност, управлението на отпадъците, управлението на водите, градската преквалификация и др.

По време на проекта LIFE SMART IN’AIR община Фаро ще осъществи демонстрацията в едно от своите училища. Тя ще използва събраните данни за прилагане на добри практики. Община Фаро ще участва и в дейностите за комуникация и разпространение.

Website: www.padovanet.it

Contact: Minicuci Maurizio

E-mail: minicucim@comune.padova.it

Натиснете тук за повече информация за община Падова

Община Падова има дългогодишен опит в организирането и управлението на проекти по въпросите на градоустройството, околната среда и устойчивостта, чрез отдел „Околна среда и устройство на територия“ и офис на Informambiente.

През 2010 г. Падова подписа Алборгската хартата и се присъедини към кампанията за устойчиви градове, като се ангажира да създаде подход на участие в устойчиви градски стратегии за развитие, като по този начин създаде местния форум Agenda21. По-специално, още от самото начало през 2001 г., Informambiente действа и като Офис на Agenda21, като популяризира, координира и проектира събития, лаборатории, кръгли маси с цел включване на гражданите и местните заинтересовани страни с оглед на активно и отговорно гражданство. Informambiente активно се занимава с екологично образование, работи в тясно сътрудничество с училищата на всички нива и учители, чрез своята инициатива „Agenda21 в училище” (A21S). През учебната 2016-2017 година Informambiente успешно включи 16 444 ученици от 61 училища (11 детски градини, 31 начални, 8 средни, 11 гимназии) чрез 12 образователни проекта, 13 лаборатории, 2 курса за обучение.

Сред всички дейности, три фокусираха конкретно въпросите, свързани с качеството на въздуха:

  • “Въздухът, който дишаме”,
  • „Разходка до училище с моите приятели“
  • “Чист въздух: първо вашето движение” (ученици).

По проект „Въздухът, който дишаме” се проведе обучителен курс за 20 учители от 10 различни училища (2 детски ясли, 4 начални, 1 средно, 3 средни училища).

Ето защо община Падова участва в демонстрационната фаза, както и в дейностите по комуникация и разпространение.

Website: www.thessaloniki.gr 

Contact: Papastergios Georgios

E-mail: g.papastergios@thessaloniki.gr

Phone number: +30.23.13.31.71.36

Натиснете тук за повече информация за община Солун

Община Солун е местна власт и населението нанейна територия е 325 000 души. Община Солун се състои от различни дирекции, като например: Дирекция „Финансови услуги”, Дирекция „Образование и спорт”, Отдел „Екологични услуги” и др. ). Служителите на община Солун са около 3 200 души.

Една от основните цели на общината е предотвратяването на замърсяването на околната среда и администрацията е предприела действия в процеса на рециклиране, почистването на морската вода в залива Термайкос, развитието на мрежа за мониторинг на замърсяването на въздуха, развитието на зелени площи, повишаване на обществената осведоменост по въпросите на околната среда и др.

За община Солун, присъединяването към партньорството е възможност да се свържете с други градове / организации, които са изправени пред сходни проблеми и в същото време да натрупват и обменят знания и опит в научните задачи, с които проектът ще се занимава. Те ще се възползват от този обмен и от съвременните идеи, които ще бъдат създадени по време на изпълнението на проекта.

Община Солун ще използва своя опит за осъществяване на демонстрацията на проекта LIFE SMART IN’AIR в едно училище. Тя ще отговаря за събиране на данни от измерванията с микроанализаторите, за подобряване на качеството на въздуха в училищата и за прилагане на добри практики. Те ще участват и в дейностите за комуникация и разпространение.